Vilkår

Lace – Terms DKSALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER, 23.05.2019


Indledning
www.Lace.dk ejes og drives af LACE A/S, CVR-nr. 30693248 (herefter "LACE"), Fjordvejen 116E, Sønderhav, 6340 Kruså, 70211084, service@lace.dk
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på www.Lace.dk til levering i Danmark (dog ikke Grønland og Færøerne), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.


Bestilling og betaling
www.Lace.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.
For at handle på www.Lace.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.
Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i "indkøbskurven". Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.
Eventuelle ekstra betalinger for fx fragt og betalingskortgebyrer vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til betale. Se gebyr-oversigt her
Når du er klar til at bestille, klikker du på "indkøbskurven", hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og vælger leveringsform.
Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen "Bestil og betal". Herefter går din ordre videre til www.Lace.dk.


Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse
Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering i form af en ordrebekræftelse for vores modtagelse af din bestilling.


14 dages fortrydelsesret
Når du handler på nettet og hos www.Lace.dk har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.
Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, eller en vare, der leveres i flere partier, løber perioden fra modtagelsen af den sidste vare eller parti.
Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på. Det vil sige, ligesom du ville gøre, hvis du prøver i vores fysiske butik.
For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du kan benytte denne standardfortrydelsesformular, hvis du ønsker at fortryde dit køb.


Returnering
Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til:
LACE, Fjordvejen 116e, Sønderhav, 6340 Kruså, Danmark
Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.
Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder (undtaget i Danmark).

Gratis retur i Danmark
For at få gratis retur skal du oprette en returlabel på DAO returportal - klik her.
Hvis du nægter at modtage pakken eller pakken ikke bliver afhentet hos DAO, Postnord eller GLS pakkeshop, forbeholder vi os retten til at fratrække 80 DKK i dit returbeløb for vores faktiske omkostninger, der opstår ved en sådan retur (for fragt frem og tilbage).
Gratis fragt bortfalder, hvis salgsbeløbet efter returvarer falder under 500 DKK. I det tilfælde fratrækker vi fragt på 39 DKK i dit returbeløb.

VIGTIGT
Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
Dokumentation for dit køb samt returformular
Vi beder dig om at udfylde den medsendte returformular, som du finder i den pakke, som du modtog fra os.
Tilbagebetaling
Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.
Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.
BEMÆRK:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi
* du reelt har taget varen i brug,
* den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
* du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
* du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm
* den ikke har alle de originale mærker og etiketter

Af hygiejniske grunde skal trusser, bodyer, bikinitrusser og badedragter mm. prøves med egne trusser under.


Reklamation - Hvis der er noget galt med varen
Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Du skal kontakte os indenfor "rimelig tid".
Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget.
Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til service@lace.dk eller telefonisk på +45 70211084.
Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.
Varen skal sendes til:
LACE, Fjordvejen 116E, Sønderhav, 6340 Kruså, Danmark
Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.
Ved berettiget reklamation refunderer vi rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse.
Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkosninger samt evt. track and trace nummer.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse service@lace.dk


Persondata
For at kunne handle på www.Lace.dk skal du som minimum oplyse:
* Navn
* Adresse
* E-mailadresse
* Telefon/mobilnummer
Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.
Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til LACE A/S via e-mail service@lace.dk


Cookies
Ved at benytte www.Lace.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.
Ønsker du at læse om, hvilke cookies der bruges på www.Lace.dk, samt hvorledes du sletter cookies så klik her

Lovvalg og værneting
Køb af varer på www.Lace.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.